ברכותינו!

תרומתך התקבלה ועכשיו כל הזכויות של אלפי לומדי הדף היומי בקבוצות מחוברים לתורה שמורים עבורך
ניתן לראות את פרטי ההנצחה בלוח הראשי ובדף פרנס היום
תודה רבה