שנה טובה!

מלאנו שטר פרוזבול עבור אלפי המבקשים

מאחלים שנה טובה לכולם

רבני בית ההוראה מחוברים לתורה