מכירת חמץ

זמן לסיום המכירה:

ימים
שעות
דקות
שניות

בטופס זה אני נותנ/ת כח ורשות לרב נפתלי וסרמן שליט"א [ורבני בית ההוראה 'מחוברים לתורה'] וממנה אותו לשליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו ואו ע"י שלוחיו, כל מיני חמץ ואו תערובות חמץ, ואו חמץ הבלוע בכלים, שנמצא ברשותנו, ואו בכל מקום שהוא

המכירה תתקיים ביד ניסן בשעה 09.00 בבוקר בדיוק!

קמחא דפסחא למשפחות שנבחרו ע"י הרב וסרמן

לשאלות הלכה בבית ההוראה מחוברים לתורה

כל הזכויות שמורות | ט.ל.ח